Busta Svätého Jána Pavla II., 264. rímskeho pápeža, prvého netalianskeho pápeža od roku 1522 a najmladšieho pápeža od roku 1846. pred dekanátom Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku


Vedecký a programový výbor

Mgr. Petra Gaul Aláčová, Ph.D. - Fakulta zdravotnických věd Univerzita Plackého v Olomouci

Dr. n.o zdr. BARAN Joanna - University of Rzeszów

Dr. BIBROWICZ Karol - Kazimiera Milanowska College of Education and Therapy, Poznań, Poland

Dr. CIECHANOWICZ Ogrodzka Katarzyna - University of Physical Education in Kraków, Poland

doc. PhDr. HUDÁKOVÁ Zuzana, PhD. - Katedra fyzioterapie Katolíckej univerzity v Ružomberku

prof. MUDr. KOVÁČ Michal, CSc. - Nové Zámky

Dr.KURZEJA Piotr - Institute of Health Sciences, Podhale State College of Applied Sciences in Nowy Targ, Poland

Phdr. KYNŠTOVÁ Hana, PhD. - Katedra ergoterapie, Univerzita J.E. Purkyne, Ústi nad Labem

prof. MUDr. LACKO Anton, CSc. - Dekan Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku

prof. MUDr. LIPPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ MARCELA, Ph.D. - Klinika rehabilitačního lékařství 3. LF UK a FNKV, FN Královské vinohrady, v Praze

MUDr. MADARÁSZ Štefan, PhD. - Neurologická klinika ÚVN SNP FN Ružomberok 

MAŁGORZATA  WójcikPh.D. PT DO - Poznan University of Physical Education, Faculty of Sport Sciences in Gorzow Wlkp., Department of Physiotherapy,

Dr. habil. MÁLLY Judit, Ph.D. - Neurorehabilitáció Sopron / Budapest  

Dr hab. n. o zdr. POP Teresa, prof. UR - University of Rzeszów

Dr n. o kult.fiz. RUSEK Wojciech - University of Rzeszów

Doc. MUDr. RUSNÁK Robert, PhD. - Neurochirurgická klinika ÚVN SNP FN Ružomberok

Prof. PhDr. SLEZÁKOVÁ Zuzana, PhD., MPH. - Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

Dr. SZURMIK Tomasz, prof. UŚ - Faculty of Arts and Educational Science, University of Silesia in Cieszyn, Poland.

PhDr. VOSTRÝ Michal, PhD. - Katedra ergoterapie, Univerzita J.E. Purkyne, Ústi nad Labem

Adiunkt dr Halina Romualda Zięba - Instytut Zdrowia Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Doc. PhDr. ŽIAKOVÁ Elena, PhD. - Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií