Neurologická klinika ÚVN SNP FN Ružomberok

Určenie kongresu

Kongres je určený najmä pre neurológov, detských neurológov, neurochirurgov, ortopédov, traumatológov, pracovníkov spinálnych jednotiek, rehabilitačných lekárov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov, pre lekárov a pracovníkov kúpeľných zariadení, logopédov - dysfagiológov, nutričných terapeutov, psychológov a sestry starajúcich sa o  neurologických pacientov, pregraduálnych a postgraduálnych študentov vysokých škôl so zameraním na fyzioterapiu a na rehabilitačnú starostlivosť a pre všetkých kolegov a kolegyne, ktorí majú záujem o neurorehabilitáciu a fyzioterapiu.