Prednáška účastníčky na IX. Medzináronom neurorehabilitačnom kongrese Neurorehab 2019 v Organovej sieni FZ KU

(Vpravo prof. Lesňáková a prof. Turský)


Tematický okruh kongresu:  

Asistovaná robotizovaná neurorehabilitácia
Čo nového v ergoterápii na Slovensku?
Farmatoterápia v neurorehabilitácii
Filozofické aspekty neurorehabilitácie
Kazuistiky pacientov s využívaním neurorehabilitácie v rámci komplexnej starostlivosti
Neurobehaviorálne deficity, neviditelné syndrómy v neurorehabilitácii
Neurocovid, postkovidový syndróm a význam neurorehabilitácie a oseštrovateľskej starostlivosti o týchto pacientov
Neurorehabilitácia detských pacientov
Ortopedicko - protetické pomôcky a protézy, dvíhacie a transportné systémy napomáhajúce v neurorehabilitácii
Telerehabilitácia
Tensiomyographia v neurorehabilitácii
Spinálna jednotka a neurorehabilitácia
Spolupráca fyzioterapeuta a ošetrovateľského personálu na JIS neurologických pracovísk
Virtuálna realita, rozšírená realita, robotika a mozgové počítačové rozhrania
Vertebrogénne ťažkosti a neurorehabilitácia, nešpecifické bolesti chrbta
Zrakové, sluchové a hmatové vnímanie a jej význam pri neurorehabilitácii


SEKCIE:
Sekcia fyzioterapeutická
Sekcia logopedická
Sekcia psychologická
Sekcia sesterská


VARIA