PREDBEŽNÝ PROGRAM

ŠTVRTOK (1. 12. 2022):

Organová sieň Fakulty zdravotníctva Katolíckej uiverzity v Ružomberku, budova dekanátu,

Námestie A. Hlinku 60.

Registrácia účastníkov - od 8:00 hod. do 18:00 hod.

10:00 - 10:05 hod. - Slávnostné otvorenie X. Jubilejného medzinárodného

neurorehabilitačného kongresu NeuroroRehab 2022

10:05 - 10:30 hod. - slávnostné príhovory a pozdravy hostí z čestného

predsedníctva kongresu

príhovor doc. Ing. Jaroslava Demka, CSc. - rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku

príhovor prof. MUDr. Antona Lacka, CSc. - dekana FZ KU v Ružomberku

príhovor doc. MUDr. Róberta Rusnáka, PhD.- riaditeľa ÚVN SNP FN Ružomberok

príhovor genmjr. vv. MUDr. Igora Čombora, PhD. - primátora mesta Ružomberok

10:30 13:00 hod. - pozvané prednášky

13:00 - 14:00 hod. - obedná prestávka

14:00 - 16:00 hod. - prednášky v jednotlivých sekciách kongresu

16:00 - 16:30 hod. - prestávka s občerstvením

16:30 - 18:30 hod. - prednášky v jednotlivých sekciách kongresu

18:30 - 17:00 hod. - prestávka a príprava na večeru

17:00 - 23:00 hod. - večera


PIATOK (2. 12. 2022):

Organová sieň Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, budova dekanátu,

Námestie A. Hlinku 60.

Registrácia účastníkov - od 8:00 hod. do 15:00 hod.

8:30 - 10:30 hod. - pozvané prednášky

10:30 - 11:00 hod. - prestávka s občerstvením

11:00 - 13:00 hod. - prednášky v jednotlivých sekciách kongresu

13:00 - 14:00 hod. - obedná prestávka

14:00 - 16:00 hod. - prednášky v jednotlivých sekciách kongresu

16:00 - 16:30 hod. - prestávka s občerstvením

16:30 - 17:45 hod. - prednášky v jednotlivých sekciách kongresu

17:45 - 18:00 hod. - ukončenie kongresu

Organizačný výbor kongresu si vyhradzuje právo na zmenu programu