Dekanát Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku                    Foto: Ing. Martin Jurečka


Pozvánka na kongres

Vážené kolegyne, vážení kolegovia!

V mene organizačného a programového výboru si vás dovoľujeme pozvať na

  X. Jubilejný medzinárodný  neurorehabilitačný kongres

N e u r o R e h a b 2023

Miesto konania kongresu:

Organová sieň, Dekanát Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku, Nám. Andreja Hlinku 60,      03401 Ružomberok, Slovakia

Termín konania kongresu:
20.-21. 4. 2023


MUDr. Štefan Madarász, PhD.
prednosta Neurologickej kliniky ÚVN SNP FN Ružomberok
predseda organizačného výboru

mob.: +421 905 961 268