Pozor! Zmena deadline

Váž. kolegyne, kolegovia!

Organizačný výbor kongresu si vám dovoľuje oznámiť, že termín odoslania abstraktov a úplných textov prednášok sa predlžuje aj s výhodnejším registračným poplatkom t.j. 65 Eur pre účastníkov a 10 Eur pre študentov do 26.3.2023