POZOR! DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA!

Milé kolegyne, váž. kolegovia

Pre prebiehajúce spol. udalosti v SR a neistotu v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch, žiaľ nie sme schopní garantovať hladký priebeh kongresu. Preto sa organizačný výbor rozhodol termín kongresu radšej posunúť na jarné obdobie - predbežne na 20.-21.4.2023. Za nie nami spôsobené problémy sa hlboko ospravedlňujeme.

WWW stránka kongresu ostáva nezmenená t.j. www.neurorehab2022.sk 

Ďakujeme za porozumenie
s úctou
Madarász

p.s.: Zaplatené poplatky sa budeme snažiť vrátiť na váš účet v čo najkratšom čase, najneskôr však do konca novembra

Madarász