Areál ÚVN SNP FN Ružomberok, v popredí chirurgický pavilón

Organizačný výbor

Havlová Jana, PhDr., PhD.
Kucbelová Anna, Bc.
Madarász Štefan, MUDr., PhD.,
Mihaldová Ivana, Mgr.
Priesolová Viera, Mgr.
Priesolová Zuzana, Mgr.
Šedek Michal, Mgr.
Žiaková Elena, doc., PhDr., PhD.