Klinicko-logopedická sekcia

PRVÝ BLOK - 1. 12. 2022

65 minút, každá prednáška 10 minút + 3 minúty diskusia

ĎURIŠOVÁ Tatiana, SUMEGI Katarína: Možnosti hodnotenia sémantickej kognície u pacientov s kognitívno-komunikačnými deficitmi

PALUKOVÁ Anna.: Štandardné diagnostické a terapeutické postupy pri dyzartrii

FRAJKOVÁ Žofia: Ako vybrať terapiu porúch hlasu?

ADZIMOVÁ Silvia: Indikácie FEES a diagnostická terapia

ŠIŠKOVÁ Mária: Organizácia klinickej logopédie na Slovensku

DRUHÝ BLOK - 2. 12. 2022

52 minút, každá prednáška 10 minút + 3 minúty diskusia

NEUBAUER Karel, NEUBAUEROVÁ Lenka, HRBKOVÁ Miroslava: Neurovývojové poruchy u předčasně narozených dětí - diagnostická a rehabilitační východiska

LASOTOVÁ, N., BETÍK,  A., VLČKOVÁ, E. Alternativní a augmentativní komunikace u pacientů s amyotrofickou laterální sklerózou

GÁBOROVÁ Otília: Klinicko-logopedická terapia pri Locked-In syndróme

MASÁROVÁ Mária: Prekonávanie komunikačných bariér u sluchovo postihnutého pacienta s afáziou z pohľadu

klinicko - logopedickej diagnostiky a terapie.