ADMINISTRATIVE COMMITTEE

Havlová Jana, PhDr., PhD.
Kucbelová Anna, Bc.
Madarász Štefan, MUDr., PhD.,
Mihaldová Ivana, Mgr.
Priesolová Viera, Mgr.
Priesolová Zuzana, Mgr.
Šedek Michal, Mgr.
Žiaková Elena, doc., PhDr., PhD.