CME KREDITY SCHVÁLENÉ AKREDITAČNOU RADOU SLOVENSKA PRE KONTINUÁLNE MEDICÍNSKE VZDELÁVANIE

kredity za pasívnu účasť

20.04.2023 – 6 kreditov

21.04.2023 – 7 kreditov

za aktívnu účasť keďže to je medzinárodná účasť jeden autor 15 K a dvaja spoluautori 10 K za každú prednášku aj slovenskí autori.

Akreditačná rada Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie